Eczema Study

GLADSKIN

GLADSKIN BLI VÄN MED DIN HUD

Inflammatoriska hudsjukdomar som Eksem, Acne och Rosacea påverkar inte bara din hud, men även din livskvalitet. Gladskins forskning kan hjälpa dig! Vår unika teknologi Staphefekt™ bryter ned cellväggen på den dåliga bakterien samtidigt som den behåller alla goda bakterier som behövs för en hälsosam hud.

Gladskin erbjuder en innovativ behandling mot inflammerade hudåkommor som eksem, akne och rosacea och verkar med hudens natur, inte emot den.

HUR GLADSKIN FUNGERAR

På vår hud lever miljarder bakterier. Nästan alla dessa bakterier är goda och bidrar till en hälsosam hud. De är en del av hudens mikrobiom och bör hållas intakta. Det finns dock en del bakterier så som bakterierna Stafylokocker aureus (S. aureus) som ligger bakom de flesta hudåkommorna inklusive acne, eksem, rosacea och irritation vid rakning.

Gladskins produkter, med enzymet Staphefekt™, är de enda produkterna i världen som enbart fokuserar på bakterien S. aureus. Till skillnad mot andra produkter, lämnar de kvar de goda bakterierna orörda, vilka är nödvändiga för en hälsosam hud. Detta hjälper till att skapa balans i hudens mikrobiom och introducerar en ny era när det kommer till att behandla hudåkommor.

Del av Micreos

Micreos är ett Holländskt företag inom bioteknik som startades 2005. Företaget skapades av Mark Offerhaus, nuvarande CEO, och är pionjär inom riktad antibakteriell teknologi. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är uppkomsten av antibiotikaresistenta superbakterier numera ett globalt problem som skulle kunna ta oss tillbaka till en tid då rutinoperationer, skärsår och vanligt förekommande infektioner var potentiellt livshotande. Micreos arbetar inom flera områden: - Livsmedelssäkerhet - Farmaci (Fas I/II studier) - Mänsklig hälsa

MICREOS ARBETAR INOM FLERA OMRÅDEN:
- Food Safety
- Pharmacy (Phase I/II trial)
- Human Health