Allmänna villkor

Allmänna försäljningsvillkor Gladskin B.V.

 1. Det här är de Allmänna försäljningsvillkoren ('Villkor') från det privata företaget Gladskin B.V. ('Gladskin'). All kontakt samt adressinformation av Gladskin finns i slutet av det här Villkoren.
 2. Dessa villkor gäller för samtliga erbjudanden, offerter och avtal mellan Gladskin och kund ("Kund") Dessa villkor för varje order mellan Gladskin och kund såtillvida inte parterna inte uttryckligen, skriftligen har avvikit från dessa villkor.
 3. Villkoren gäller, under alla omständigheter, för alla avtal som har ingåtts online (fjärravtal) mellan Gladskin och kund. Kunden kan då för detta ändamål se Villkoren före ett avtal och lagra på en hårddisk.
 4. Alla erbjudanden är utan skyldighet om inte erbjudandet uttryckligen anger ett acceptansvillkor.
 5. Priserna i ovannämnda erbjudanden samt offertar, om inget annat bestämts, inkluderar inte moms eller andra statliga avgifter och eventuella kostnader som tillkommer i samband med ett avtal, inklusive frakt-, administrations- samt hanteringsavgifter. En sammansatt offert ger inte Gladskin skyldighet att leverera en produkt till en motsvarande del av det angivna priset.
 6. Gladskin kan inte stå för sina erbjudanden om det är uppenbart för den andra parten att denna offert eller dessa erbjudanden, eller en del av det, innehåller ett uppenbart misstag eller skriftligt fel.
 7. Ett avtal ingås efter att kunden har accepterat Gladskin erbjudande och Gladskin i sin tur har skickat en elektronisk bekräftelse till kunden.
 8. Du har rätt att ångra dig och avbryta kontraktet inom 14 dagar utan specifika skäl. Du kan returnera Gladskin-produkter i ett oöppnat skick på grund av hygieniska skäl, om du hävdar att du vill använda din ångerrätt inom 14 dagar efter du mottagit produkten. Gladskins produkter som förseglats av hygieniska skäl kan inte returneras om försegling har brutits upp efter leverans av produkterna. Tid för ångerrätt löper ut inom 14 dagar från den dag kunden tar emot produkten från Gladskin Human Health B.V. För att bruka ångerrätten måste du meddela Gladskin Human Health B.V. om ditt beslut att avbryta köpet via en tydlig redogörelse (t.ex. skriftligt eller via e-post). Du kan använda det bifogade formuläret om ångerrätt för detta ändamål, men det är inte ett måste. För att följa villkoren för annullering av köp, räcker det att skicka ett meddelande om din ångerrätt innan den har löpt ut. Om du häver köpet, kommer samtliga betalningar som du har gjort till den tidpunkten att återbetalas. Kostnaden för returen kommer att betalas av kunden, inom senast 14 dagar efter att vi blivit informerade om ditt beslut att häva köpet. Vi betalar tillbaka dig med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall kommer du inte att debiteras av Gladskin Human Health B.V för sådan återbetalning. De direkta kostnaderna för en returleverans kommer att stå för kunden.
 9. Gladskin garanterar att produkterna uppfyller specifikationer, användarinstruktioner samt manual som medföljer dessa produkter.
 10. Klagomål på levererade produkterna måste skriftligen rapporteras av kunden till Gladskin inom 8 dagar efter upptäckt, men senast inom 14 dagar efter leverans av produkterna. Underrättelsen måste innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt över brister/defekter så att Gladskin kan ge ett sakligt svar. Om klagomålet är befogat kommer Gladskin att skicka en ny produkt eller ersätta inköpspriset för produkterna.
 11. Alla produkter levererade av Gladskin förblir Gladskin egendom tills kunden har uppfyllt samtliga skyldigheter enligt avtal som ingåtts med Gladskin.
 12. Om kunden misslyckas att uppfylla (tidsmässigt) sina (betalnings-) skyldigheter, ska kunden stå för alla rimliga kostnader som uppkommit för att erhålla utomstående betalning,. Under alla omständigheter kommer den andra parten att vara skyldig uppbördskostnad vid av en penningfordran.
 13. Gladskin totala ansvar, oavsett om det är baserat på hänförliga brister i utförande av avtal eller skadestånd, är endast begränsat till relevanta skadorna och Gladskin är bara skyldig att kompensera relevanta skador upp till högst två gånger beloppet av de pris som anges i det aktuella avtalet, högst 1 000 Euro.
 14. Parterna kommer endast att överklaga i domstol efter ett värdigt försök om att lösa en tvist genom ömsesidig överenskommelse. Holländsk lag gäller för samtliga avtal mellan Gladskin och kund. Domstolen i Amsterdam har exklusiv behörighet att hantera tvister som uppstår till följd av, eller som är relaterade till avtal mellan Gladskin och kund.
 15. De ursprungliga villkoren är på holländska. Vid avvikelser mellan den svenska och den nederländska versionen av dessa villkor, ska den nederländska versionen gälla.
  Kundvagn
  ×

  Totalt-

  Delsumma